Instytucje Prowincji

ul. Freta 10
00-227 Warszawa
Dyrektor: Krzysztof Kocjan OP

Inne Instytucje

Szkoła Śpiewu Liturgicznego

Klasztor dominikanów
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
www.spiew.dominikanie.pl

Szkoła Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
www.sd.dominikanie.pl