Kategoria: 'Kazania'

Przemowa osoby duchownej w czasie nabożeństwa, której celem jest nauczanie i przekazanie treści religijnych słuchaczom. W chrześcijaństwie kazanie odwołuje się najczęściej do Biblii, by jej prawdy odnieść do konkretnej sytuacji życiowej. W początkach Kościoła kazania głosili apostołowie i ich następcy – czyli biskupi. W XIII wieku papież Innocenty III powierzył tę misję dominikanom – których pełna nazwa brzmi Zakon Braci Kaznodziejów. Dominikanie wprowadzili przez to bliższy ludziom, oparty na dialogu i zrozumieniu styl kaznodziejstwa.