Kategoria: 'Spowiedź'

W chrześcijaństwie to jeden z sakramentów, nazywany sakramentem pokuty i pojednania. W Kościele katolickim polega na bezpośrednim wyznaniu grzechów spowiednikowi, który w imieniu Boga może je odpuścić bądź nie, zależnie od usposobienia penitenta. Przystąpienie do spowiedzi poprzedza żal za popełnione grzechy, a po ich wyznaniu spowiednikowi – obietnica zadośćuczynienia za złe czyny i postanowienie poprawy. To istotny element w rozwoju duchowym człowieka, który otwiera nowy rozdział życia w łasce, czyli współpracy z działającym Bogiem.