Ochrona małoletnich i osób w duszpasterstwie

Polska Prowincja Dominikanów

Delegat prowincjała ds. ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie
Tomasz Franc OP
tel. kom. +48 602 300 510
e-mail: [email protected]
Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym
Rafał Jereczek OP
tel. kom. +48 728 471 706
e-mail: [email protected]
Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków

Duszpasterz ds. prewencji
Grzegorz Ćwierkiewicz OP
tel. kom. +48 728 471 696
e-mail: [email protected]
Klasztor OO. Dominikanów, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa

Kurator oskarżonych i sprawców przestępstw na tle seksualnym
Tomasz Gaj OP
e-mail: [email protected]
Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław

Delegatka prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży
Magdalena Bogdan
– psycholog
tel. kom. +48 728 471 689
e-mail: [email protected]
Dyżur w każdą sobotę w godz. 9.00–13.00

FAQ: Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomocy osobom skrzywdzonym

Dokumenty:

OKÓLNIK WYTYCZNE PREWENCJA

CENTRUM OCHRONY DZIECKA


Zranieni w Kościele

Informacja: https://zranieni.info

Telefon wsparcia: 800 280 900 – w każdy wtorek w godzinach: 19–22

Fundacja św. Józefa

Dyżur w czwartki w godz. 17.00-21.00

tel.: 571 805 535

e-mail: [email protected]


Kontakt anonimowy

(jeśli chcesz zgłosić krzywdę anonimowo, zapoznaj się najpierw z naszą odpowiedzią dotycząca takich zgłoszeń zawartą w FAQ)