Ochrona małoletnich

Polska Prowincja Dominikanów

Delegat prowincjała dominikanów ds. ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie
Tomasz Franc OP
tel. kom. +48 602 300 510
e-mail: [email protected]

Duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym
Maciej Kosiec OP – tel. kom. +48 536 004 120
e-mail: [email protected]

Kurator przestępstw na tle seksualnym
Tomasz Gaj OP
Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław

Dokumenty: OKÓLNIK WYTYCZNE PREWENCJA

CENTRUM OCHRONY DZIECKA

Magdalena Bogdan – delegatka prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży, psycholog

Dyżur w każdą sobotę w godz. 9.00–13.00

tel. kom. +48 728 471 689


Zranieni w Kościele

Informacja: https://zranieni.info

Telefon wsparcia: 800 280 900 – w każdy wtorek w godzinach: 19–22

 

Fundacja św. Józefa

Dyżur w czwartki w godz. 17.00-21.00

tel.: 571 805 535

e-mail: [email protected]