Ochrona małoletnich

Polska Prowincja Dominikanów

Wojciech Delik OP – delegat prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży

tel. kom. +48 535 142 884

e-mail: [email protected]

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Freta 10, 00-227 Warszawa

Tomasz Gaj OP – duszpasterz do pomocy ofiarom wykorzystania seksualnego, ich rodzinom i wspólnotom kościelnym

tel. kom. +48 534 159 475

e-mail: [email protected]

Klasztor OO. Dominikanów, pl. Dominikański 2, 50-159 Wrocław

Magdalena Bogdan – delegatka prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży, psycholog

dyżur w każdą sobotę w godz. 9.00–13.00

tel. kom. +48 728 471 689

Tomasz Franc OP – kurator sprawców przestępstw na tle seksualnym

Klasztor OO. Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków


Zranieni w Kościele

Informacja: https://zranieni.info

Telefon wsparcia: 800 280 900 – w każdy wtorek w godzinach: 19–22

 

Fundacja św. Józefa

Tel.: 571 805 535 – wtorek 9.00-13.00 / środa 17.00-21.00 / czwartek 17.00-21.00

e-mail: [email protected]