Rodzina Dominikańska

Rodzina Dominikańska ma swoje korzenie w powołaniu i charyzmacie św. Dominika Guzmana. Na przestrzeni wieków ten charyzmat był ożywiany na różne sposoby i wcielał się w nowe lub stare formy życia mężczyzn i kobiet, młodzieży i ludzi dorosłych, którzy na wezwanie Ducha Świętego i pod Jego natchnieniem decydowali się wstąpić na drogę kaznodziejstwa. Od ciszy klasztornej do wrzawy młodzieżowych spotkań, od spokoju szkolnej klasy do fabrycznego huku, od szpitalnego cierpienia do pełnej poświęcenia pracy misjonarzy, charyzmat św. Dominika daje tym, którzy poszli w jego ślady, jedność między życiem i powołaniem.

Szczególne miejsce w Zakonie zajmują jego tzw. trzy gałęzie: bracia kaznodzieje, mniszki klauzurowe oraz świeccy dominikanie. Poprzez odpowiednie śluby lub przyrzeczenia, składane zawsze na ręce generała Zakonu (lub na ręce jego reprezentanta), są oni włączani bezpośrednio w Zakon Kaznodziejski.

W Polsce są obecne następujące wspólnoty należące do Rodziny Dominikańskiej:

swieccy.dominikanie.pl

przełożony Rady Prowincjalnej:
Arkadiusz Pius Biały OPs

promotor fraterni świeckich dominikanów:
o. Maciej Biskup OP