Kategoria: 'Dominikalia'

21 czerwca 2021 r. o. Piotr Janas OP obronił pracę doktorską pt.: „Określanie znaczenia pracy w oparciu o personalizm i etykę cnót "Framing Meaningful Work with Personalism and Virtue Ethics", napisaną pod kierownictwem s. prof. Helen Alford OP.
Zgłębienie wzajemnego powiązania pomiędzy teologią a praktyką duszpasterską jest nieodzownym warunkiem skutecznego poszukiwania dróg przy rozwiązaniu naglących problemów społecznych oraz wyzwań współczesnych społeczności. Rozbudowie dialogu pomiędzy pracą misyjną a działalnością akademicką to jedna z ważniejszych inicjatyw Zakonu.