Kategoria: 'Gdańsk'

Dzięki tej publikacji mamy dostęp do relacji żywego świadka czasów, które stworzyły współczesny Gdańsk i gdańską wspólnotę dominikanów. Możemy poznać historię tajemniczego skarbu ormiańskiego, powojenne losy braci wygnanych ze Lwowa oraz relacje pierwszych powojennych gdańskich dominikanów.
762 lata temu gdańskiemu klasztorowi dominikanów udzielono papieskich przywilejów organizacji uroczystości św. Dominika. Uroczystość ta ściągnęła do Gdańska nie tylko wiernych, lecz także podróżników i kupców, co dało początek jarmarkowi. Jest on jednym z nielicznych średniowiecznych wydarzeń, które przetrwało do dziś.
Członkowie Dominikańskiego Duszpasterstwa Postakademickiego, działającego przy gdańskim klasztorze dominikanów zorganizowali transport potrzebnych sprzętów i żywności na Ukrainę. Transporty w tym tygodniu dotrą do Lwowa, Drohobycza i Kijowa.