Kategoria: 'Gdańsk'

762 lata temu gdańskiemu klasztorowi dominikanów udzielono papieskich przywilejów organizacji uroczystości św. Dominika. Uroczystość ta ściągnęła do Gdańska nie tylko wiernych, lecz także podróżników i kupców, co dało początek jarmarkowi. Jest on jednym z nielicznych średniowiecznych wydarzeń, które przetrwało do dziś.
Członkowie Dominikańskiego Duszpasterstwa Postakademickiego, działającego przy gdańskim klasztorze dominikanów zorganizowali transport potrzebnych sprzętów i żywności na Ukrainę. Transporty w tym tygodniu dotrą do Lwowa, Drohobycza i Kijowa.
Odbiorem konserwatorskim z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończono kolejne bardzo ważne zadanie związane ze stabilizacją konstrukcji kościoła pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.