Kategoria: 'Gdańsk'

W czerwcu 2022 roku po kilkudziesięciu latach przerwy przy klasztorze gdańskich dominikanów wznowił swoją działalność Chór św. Mikołaja. Chór w swoich planach ma wyjazdy koncertowe, dlatego wspólnoty organizujące koncerty przy swoich kościołach i parafiach.
Dzięki tej publikacji mamy dostęp do relacji żywego świadka czasów, które stworzyły współczesny Gdańsk i gdańską wspólnotę dominikanów. Możemy poznać historię tajemniczego skarbu ormiańskiego, powojenne losy braci wygnanych ze Lwowa oraz relacje pierwszych powojennych gdańskich dominikanów.
762 lata temu gdańskiemu klasztorowi dominikanów udzielono papieskich przywilejów organizacji uroczystości św. Dominika. Uroczystość ta ściągnęła do Gdańska nie tylko wiernych, lecz także podróżników i kupców, co dało początek jarmarkowi. Jest on jednym z nielicznych średniowiecznych wydarzeń, które przetrwało do dziś.