Kategoria: 'Powołanie'

W znaczeniu obiegowym – posiadanie zdolności predyspozycji do wykonywania jakiejś czynności z pobudek altruistycznych. W chrześcijaństwie rozumiane jest jako wezwanie przez Boga do określonego sposobu życia konkretnego człowieka. Potocznie kojarzy się z powołaniem do kapłaństwa lub życia zakonnego. Kościół mówi jednak tez wyraźnie o powołaniu do życia w małżeństwie. Każdy ochrzczony ma dar powołania. Powołanie w ujęciu katolickim jest zatem specjalnym rodzajem współpracy z Bogiem w przestrzeni najgłębszych pragnień człowieka, które to Bóg złożył w jego sercu.

Opiekun Słowa, nie zasłaniający Go sobą, dojrzewający przy Nim i z Nim, pokorny wobec wybrania. Nic nie mówiący a głoszący tak wiele, wszystko – św. Józef Kaznodzieja.