Kategoria: 'Wiara'

To decyzja na życie w odniesieniu do Boga. Najogólniej, jest to odpowiedź człowieka na to kim jest Bóg i jak działa. Zawiera się w tym ufność pokładana w Bogu, czyli zaufanie w Jego opiekę, miłosierdzie i bezgraniczne poddanie się Jego woli. W tradycji chrześcijańskiej wiara to jedna z trzech cnót teologalnych – obok nadziei i miłości. Mimo, że zakłada zawierzenie rzeczywistości empirycznie niesprawdzalnej, zakłada zarazem jej rozumowe uzasadnienie. Najdobitniej wypowiedział to już w średniowieczu angielski filozof i teolog Anzelm z Canterbury w słynnej maksymie: „fides quaerens intellectum” (wiara poszukująca zrozumienia). Wiara w ujęciu katolickim to sposób życia.

Słowo, wokół którego narosło najwięcej kontrowersji, jest jednocześnie słowem najbardziej nadużywanym zarówno przez zwolenników wiary, jak i przez jej przeciwników. Brak czci i troski o właściwe używanie słowa „Bóg” ma poważne konsekwencje. 
„Być sobą” – to dumne hasło wymaga istotnej korekty: sobą mogę być tylko wobec Boga.  On  jeden  zna mnie bardziej, niż ja siebie poznałem, to On nazwał mnie moim własnym i jedynym imieniem.
Drodzy bracia i siostry, oczekujemy więc, że Jezus powróci! Kościół oblubienica oczekuje swojego oblubieńca! Musimy więc bardzo szczerze postawić sobie te pytania: Czy jesteśmy naprawdę czytelnymi i wiarygodnymi świadkami tej nadziei?
W całej historii ludzkości nie było jednak śmierci ważniejszej niż śmierć Chrystusa. Wszyscy inni ludzie, którzy kiedykolwiek pojawili się na ziemi, narodzili się po to, żeby żyć.