Artykuły: Jan Andrzej Kłoczowski OP

„Być sobą” – to dumne hasło wymaga istotnej korekty: sobą mogę być tylko wobec Boga.  On  jeden  zna mnie bardziej, niż ja siebie poznałem, to On nazwał mnie moim własnym i jedynym imieniem.
Nadzieja nie jest matką głupich, tchórzów, ale jest źródłem prawdziwej odwagi życia, podejmowania wyzwań, które pozwalają wyjść z poczucia bezradności i jakiejś zupełnej klęski, która rodzi depresję.