Dominikański klasztor w Gdańsku zakończył właśnie ważne i trudne zadanie konserwatorskie.

W tym roku dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Gdańska i Samorządu Województwa Pomorskiego wykonano prace przy elewacji północnej kościoła św. Mikołaja.

Jest to elewacja szczególnie istotna pod względem historii obiektu i prowadzonych analiz architektonicznych. Do niej przylegał średniowieczny nieistniejący dziś budynek dawnego klasztoru ostatecznie rozebrany ok. 1840 r. Obecnie gdańscy dominikanie zamieszkują późniejszy budynek przylegający od od strony zachodniej do kościoła św. Mikołaja.

Prace prowadzone były z poszanowaniem wszystkich zachowanych śladów przebudowy. Ceglana elewacja kościoła została oczyszczona z zabrudzeń, zdezynfekowana, oczyszczona z ptasich odchodów. Przeprowadzono konieczne wzmocnienia cegły, zabytkowej spoiny i historycznych warstw tynku, a także naprawy muru, uzupełnienia ubytków cegły i spoiny. Wykonano naprawę zniszczonej partii fryzu i attyki. Istniejący w partii fryzu tynk został zabezpieczony, a jego ubytki uzupełnione. Brakujący rysunek fryzu w kształcie czwórliścia został odtworzony. Na górze w blendach attyki odtworzono tynk w kolorze piaskowym. Naprawione zostały spękania muru. Elementy metalowe wzmacniające mur zostały oczyszczone i powierzchniowo zabezpieczone przed korozją. Brakujące lub niekompletne w murze zawłoki zostały uzupełnione. Wykonano scalenia kolorystyczne cegły oraz w wielu miejscach uczytelniono zachowane ślady po dawnym klasztorze.

Efekty wykonanych prac prezentujemy na załączonych fotografiach.

stan przed pracami konserwatorskimi
stan po pracach konserwatorskich

Dzięki przeprowadzonych pracom kolejny odcinek elewacji kościoła św. Mikołaja został zabezpieczony, a walory architektoniczne elewacji starannie wyeksponowane. Prace wykonane zostały dzięki współpracy i wsparciu finansowemu instytucji zewnętrznych, które ustawowo wspierają opiekunów obiektów zabytkowych. Na ten cel gdański klasztor otrzymał następujące dotacje celowe:

  • Samorząd Województwa Pomorskiego: 200.000,00 zł
  • Gmina Miasta Gdańska: 425.000,00 zł
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 384.000,00 zł
  • Natomiast wkład własny Klasztoru: 171.720,58 zł

Prace trwały 6 miesięcy i były prowadzone pod nadzorem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To już czwarta elewacja poddana niezbędnym pracom wzmacniającym, we wcześniejszych latach prace były prowadzone przy elewacji wschodniej (ul. Lawendowa) – 2019, elewacji zachodniej (ul. Pańska) – 2020, elewacji południowej wraz z wieżą (ul. Świętojańska) – 2021.W kościele znajduje się tablica informacyjna dokładnie opisująca relikty zachowane na elewacji północnej.

Bracia z Gdańska wyrażają wdzięczność wszystkim uczestniczącym w tym zadaniu, szczególnie Instytucjom dotującym, Wykonawcom, szczególnie Osobom pracującym w różnych warunkach atmosferycznych na wysokim rusztowaniu, a także wszystkim Dobrodziejom.