Zakon Braci Kaznodziejów został zatwierdzony 22 grudnia 1216 r. przez papieża Honoriusza III. Założycielem Zakonu jest św. Dominik Guzman († 1221). Za główne zadanie Założyciel powierzył braciom głoszenie Ewangelii „wszędzie, wszystkim i na wszelkie sposoby”. Charakterystycznym rysem dominikanów jest dogłębne studium prawdy objawionej, nierozłącznie związane z kontemplacją – osobistym spotkaniem i relacją z Bogiem. Na tej relacji Bracia opierają swoje głoszenie, zgodnie z zasadą contemplata aliis tradere (dzielić się owocami kontemplacji z innymi).

Generałem Zakonu od września 2010 r. jest o. Bruno Cadoré OP, syn prowincji francuskiej. Zakon liczy ok. 6,5 tys. braci, z których większość przyjmuje święcenia kapłańskie.

Do Polski Bracia Kaznodzieje przybyli w pierwszych latach istnienia Zakonu. Początki dominikanów w Polsce są ściśle związane z postacią św. Jacka. Przełożonym Polskiej Prowincji Zakonu jest od 2013 r. o. Paweł Kozacki OP. Obecnie prowincja liczy 13 konwentów, 5 domów zakonnych w Polsce i 3 poza granicami Polski. Polskich dominikanów jest obecnie ok. 450. Kilkudziesięciu braci przebywa za granicą. Większość z nich pracuje na misjach: na Ukrainie, w Rosji (jest to jeden wikariat generalny), na Łotwie, Litwie i w Estonii (kraje bałtyckie również tworzą jeden wikariat), a także na Białorusi. Ponadto polscy dominikanie pracują w Afryce, Australii, Japonii, USA, Niemczech, Francji, Szwajcarii i Włoszech, Irlandii, a także na Węgrzech i w Czechach.

Więcej o Braciach (i nie tylko) – na zakon.dominikanie.pl

Kontakt

Sekretariat Polskiej Prowincji Dominikanów
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

tel. 22 831 48 31
fax 22 635 74 39
www.dominikanie.pl

Prowincjał: Paweł Kozacki OP