Siostry żyją we wspólnocie, realizując duchowość dominikańską, według Reguły św. Augustyna i konstytucji spisanych w oparciu o Konstytucje braci dominikanów. Dużą uwagę przywiązują do życia we wspólnocie. Realizują charyzmat św. Dominika, który rozumieją jako miłość prawdy, która wyraża się w kontemplacji i studium oraz przekazywaniu innym ich owoców. Dlatego hasłem zgromadzenia jest Caritas veritatis.

Większość sióstr podejmuje indywidualną działalność apostolską. Podstawowym polem działalności zgromadzenia jest szkoła państwowa każdego stopnia, w której siostry pracują jako nauczycielki różnych przedmiotów. Realizują swój charyzmat także poprzez formację nauczycieli i wychowawców i prowadzenie akademików.

Unię założyła we Włoszech Luigia Tincani († 1976). Za datę powstania Zgromadzenia uważa się rok 1924, gdy Unia uzyskała aprobatę biskupa diecezji Gubbio (siedziba pierwszego domu) i została agregowana do Zakonu Kaznodziejskiego. Dziesięć lat później stała się zgromadzeniem na prawie papieskim.

Obecnie siostry są obecne we Włoszech, Pakistanie, Indiach, Stanach Zjednoczonych, a od 1989 roku także w Polsce – w Lublinie i Krakowie. Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Według stanu na koniec 2008 r., do Zgromadzenia należało 138 sióstr mieszkających w 26 domach.

Kontakt

al. Kraśnicka 58
20-718 Lublin
tel. 81 525 30 98
e-mail

ul. ks. F. Machaya 24
30-135 Kraków
tel. 12 63 663 77
e-mail

misjonarkiszkoly.blogspot.com