Do wspólnoty należą kobiety i mężczyźni różnego wieku, wykształcenia, zawodu, także duchowni i osoby zakonne. RMBB jednoczy wszystkich na równych prawach. Członkowie Rodziny pozostają we własnych środowiskach życia i pracy. Mieszkają w całej Polsce.

Misją Rodziny jest wyjednywanie dla wszystkich cierpiących łaski owocnego przeżywania cierpienia oraz szerzenie prawdy o zbawczym sensie cierpienia człowieka. Praktykowana przez członków Rodziny duchowość wyrasta z tajemnicy Krzyża jako tajemnicy Miłości oraz nauki o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa i współudziale człowieka w dziele zbawienia. Wymiar apostolski realizują przez ofiarę i modlitwę w intencji, aby ludzie nie marnowali cierpienia i umieli je włączyć w ofiarę Chrystusa, a także poprzez świadectwo życia pożytecznego, radosnego pomimo kalectwa, choroby i trudności życia. Upowszechniają także chrześcijańską naukę o cierpieniu, zabiegają o szerzenie zrozumienia dla potrzeb duchowych ludzi chorych i niepełnosprawnych, a także troszczą się o rozbudzanie i zaspokajanie tych potrzeb.

Wspólnota została założona w 1957 roku przez dr Halinę Kalwaryjską i Izabelę Sokolnicką, by osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym fizycznie umożliwić realizowanie powołania do głębokiego życia duchowego, a nawet całkowicie oddanego Bogu. Do 1986 roku RMBB była grupą nieformalną. Od 1990 roku została na stałe erygowana i przyjęta do Rodziny Dominikańskiej przy Polskiej Prowincji Dominikanów. Obecnie Rodzina Matki Bożej Bolesnej liczy 164 osoby.

Kontakt

www.bolesna.op.opoka.org.pl
e-mail

Moderator:
Elżbieta Żołędziowska
ul. Racławicka 100
05-200 Wołomin-Majdan
tel. 22 497 96 59
kom. 602 352 810

Asystent zakonny:
o. Andrzej Ponikowski OP