Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi opiera swą duchowość na doktrynalnej i apostolskiej tradycji Zakonu Kaznodziejskiego. Siostry prowadzą życie według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa; wypełnia je modlitwa (zwłaszcza liturgiczna), studium Pisma świętego i nauki Kościoła, oddanie się do dyspozycji Kościoła przez pracę apostolską oraz życie we wspólnocie. Szczególnym zadaniem, dla którego została utworzona ta wspólnota zakonna, jest praca misyjna wśród pogan i w Rosji oraz budzenie zrozumienia potrzeby tej pracy u nas w kraju. Siostry służą temu wezwaniu przez modlitwę, pokutę i ofiarną pracę na terenach misyjnych lub w Polsce.

Założycielem Zgromadzenia jest Sługa Boży o. Jacek Woroniecki OP (jego proces beatyfikacyjny rozpoczęto 7 grudnia 2004 r. w Krakowie). Pierwsze siostry rozpoczęły życie wspólne w 1932 r. W 1948 r. Zgromadzenie zostało agregowane, czyli prawnie włączone, do Zakonu Kaznodziejskiego. 25 lat później powstała pierwsza placówka misyjna – w Argentynie (później zlikwidowana). Obecnie Zgromadzenie posiada 11 domów zakonnych: pięć w Polsce, dwa na Ukrainie (w Kijowie i w Fastowie) oraz na Łotwie, w Rosji i w Boliwii. Dom generalny Zgromadzenia mieści się w Zielonce k. Warszawy; tu także siostry odbywają nowicjat.

Kontakt

Dom Prowincjalny
ul. Sienkiewicza 49
05-220 Zielonka k. Warszawy
tel. 22 781 00 64
dominikanki-misjonarki.org
e-mail

Przełożona generalna:
M. Alberta Szplit OP