16 lipca 1983 r. ojciec Vincent de Couesnongle, ówczesny generał Zakonu Kaznodziejskiego uznał, że „przynależy ona do Rodziny świętego Dominika”.

Wspólnota gromadzi dziś ponad sto pięćdziesiąt małych sióstr i prawie trzydziestu małych braci. Mają oni ten sam charyzmat wyrażony w „Postanowieniu Życia” i tą samą liturgię, często sprawowaną wspólnie. Ich życie domowe jest jednak całkowicie oddzielne.

Od 1996 r. kardynał Christoph Schönborn OP, arcybiskup Wiednia w Austrii, jest biskupem odpowiedzialnym za Wspólnotę.

Fraternie Wspólnoty Baranka rozsiane są we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Austrii, w Niemczech, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie i w Chile.

Do Wspólnoty małych braci i sióstr przynależą również osoby świeckie, zarówno niezamężne, jak i żyjące w rodzinach, młodzież i dzieci, a także księża diecezjalni. Stanowią oni Rodzinę Baranka. Każdy odpowiednio do swego stanu życia i tam, gdzie się znajduje, podejmuje zaangażowanie życia zgodnego z misterium Baranka, które wyraża dewiza Wspólnoty: «Zraniony, nigdy nie przestanę kochać».

Od 2001 r. Małe Siostry Baranka są obecne w Polsce w Choroniu k/Częstochowy. Z kolei 22 października 2013 r. erygowana została w Choroniu także fraternia Małych Braci.

Kontakt

ul. Częstochowska 4
Choroń k/Częstochowy
42-360 Poraj
tel. 34 387 61 65
www.communautedelagneau.org