Opiera się na Słowie Bożym, wypływa z miłości do Eucharystii, Jezusa Ukrzyżowanego i Maryi, Królowej Różańca Świętego. Te cztery fundamentalne cechy duchowości stanowią źródło całego apostolatu.
Siostry starając się odpowiedzieć na konkretne wezwania i potrzebę nowej ewangelizacji, wypełniają misję głoszenia Słowa Bożego poprzez katechizację, animację liturgiczną, pomoc w duszpasterstwie parafialnym i opiekę nad chorymi. Szczególną troską są otaczani najmniejsi: ubodzy, chorzy, dzieci pozbawione opieki i zagrożona młodzież.

Zgromadzenie zostało założone w Iolo (Włochy) przez ks. Didaco Bessi, który był tercjarzem dominikańskim, i przez s. Marię Rosarię Crocifissę Pugelli, pierwszą przełożoną Zgromadzenia. 8 września 1895 roku pięć dziewcząt z miejscowości Iolo pod kierownictwem ks. Didaco rozpoczęło życie we wspólnocie według reguły Trzeciego Zakonu Dominikańskiego. Pierwotnym celem Instytutu było podnoszenie poziomu życia religijnego i społecznego poprzez katechezę, szkołę dla ubogich dzieci, kierownictwo duchowe i opiekę nad chorymi.

Do Polski siostry przyjechały w 1987 roku, dwa lata później został otworzony pierwszy dom w Lublinie, który do dziś jest domem formacyjnym. Siostry zajmują się głównie katechizacją, pracą z dziećmi i młodzieżą, animacją liturgiczną oraz prowadzeniem rekolekcji i dni skupienia. Obecnie siostry pracują we Włoszech, Indiach, Ekwadorze, w Polsce i Rumunii oraz na Filipinach.

Kontakt

ul. Lawendowa 15
20-827 Lublin
tel. 81 742 66 29
e-mail

ul. św. Kingi 66
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 58 37
e-mail

ul. Łączna 13
03-152 Warszawa