Szczególnie istotną sprawą dla Różańca Wieczystego jest modlitwa za konających, za zmarłych oczekujących jeszcze na niebo, a także modlitwa o nawrócenie grzeszników.

Idea Wieczystego Różańca polega na wypełnieniu zobowiązania, żeby Matka Najświętsza była czczona nieustanną modlitwą różańcową, i w tym celu 8760 godzin, jakie składają się na jeden rok, rozdzielane zostaje pomiędzy osoby wchodzące do wspólnoty.

Różaniec Wieczysty, zwany także Nieustającym Różańcem za Zmarłych, został zapoczątkowany przez dominikanów o. Petroniusza Martini (Bolonia) i o. Tymoteusza Ricci (Florencja) w roku 1636. Najstarsze księgi Różańca Wieczystego w Polsce znajdują się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, a prowadzone są od roku 1738. Każde zgłoszenie do Różańca Wieczystego za konających i zmarłych wpisywane jest do Ksiąg Różańca Wieczystego i potwierdzane imiennym dyplomem.

Więcej o Różańcu Wieczystym – na stronach rozaniec.dominikanie.pl