Oferta

Proponujemy zajęcia z teologii liturgii, chorału gregoriańskiego i pieśni tradycyjnych, a także kształcenia słuchu, emisji głosu, umiejętności dyrygowania scholą czy doboru repertuaru.

Ukończenie Szkoły nie niesie za sobą skutków formalnych.

Dla kogo

Zajęcia są skierowane do szerokiego grona osób zainteresowanych. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać wykształcenia muzycznego, nie muszą też posiadać doświadczenia czy przygotowania. Udział w zajęciach nie niesie skutków formalnych.

Kim jesteśmy

Szkoła Śpiewu Liturgicznego powstała na jesieni 2013 r. przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie. W tym miejscu od wielu lat rozwija się praktyka śpiewu liturgicznego. Liczne schole wspierają modlitwę przychodzących tu osób zarówno w czasie Mszy niedzielnych i świątecznych, jak i podczas wielkich uroczystości liturgicznych (Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Zesłanie Ducha Świętego, obłóczyny i pierwsze profesje zakonne). W tym środowisku nie brakuje osób, dla których muzyka liturgiczna jest pasją i sposobem na spotkanie z Bogiem.

Patronat nad Szkołą objęło Studium Dominicanum – Szkoła Filozofii i Teologii im. o. Jacka Woronieckiego OP.

Kontakt

Szkoła Śpiewu Liturgicznego

Klasztor dominikanów
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

tel. +48 22 543 99 65
fax. +48 22 543 99 02
www.spiew.dominikanie.pl

Rada Programowa:
Urszula Rogala
Zofia Borkowska

Opieka duszpasterska:

Sekretariat Szkoły:
Barbara Kaliciuk