Prowadzimy działalność charytatywną skierowaną dla potrzebujących rodzin i dzieci, wykupujemy codziennie ciepły posiłek ok. 250 dzieciom z Warszawy, Łomianek, Babic Starych, Koczarg, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Jarosławia, Hermanic, Rzeszowa i Skoczowa, organizujemy wyjazdy, warsztaty, ferie w mieście, pomoc żywnościową na święta, wyprawki szkolne, zapewniamy pomoc lekarską i psychologiczną, stypendia sportowe, nasi wolontariusze udzielają korepetycji. Inspirujemy i wspieramy grupy charytatywne działające przy klasztorach w Polsce. Organizujemy Jarmark św. Jacka i jarmarki świąteczne. Współpracujemy z innymi fundacjami i ośrodkami pomocy. Skupiamy ponad 100 wolontariuszy – naszych przyjaciół. Naszym patronem jest św. Jacek.

ul. Freta 10
00-227 Warszawa

charytatywnifreta.dominikanie.pl
charytatywni.freta(at)gmail.com