Cele

Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie (DIH) to utworzona w 2006 r. jednostka naukowa prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią Zakonu Kaznodziejskiego. Celem działalności badawczej Instytutu jest z jednej strony opracowanie szeregu zagadnień związanych z najstarszymi i najnowszymi dziejami Zakonu, a z drugiej strony upowszechnienie wiedzy o prawie 800-letniej historii dominikanów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Współpraca / Wyniki prac

Dominikański Instytut Historyczny współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą oraz wspiera i promuje projekty badawcze dotyczące historii dominikanów. Wyniki prac członków i współpracowników Instytutu publikowane są w serii naukowej „Studia i źródła dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”.

Słownik Biograficzny Polskich Mendykantów w Średniowieczu Tom I: Dominikanie

Zachęcamy do korzystania ze „Słownika Biograficznego Polskich Mendykantów (1221-1500)”. Baza danych zawiera noty biograficzne ponad 3 tys. zakonników i jest ona systematycznie aktualizowana przez historyków mediewistów.

Dostęp do internetowej bazy: https://sop.dominikanie.pl/

Kontakt

Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
e-mail: [email protected]

Dyrektor: dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII

Wicedyrektor d/s naukowych: dr Józef Puciłowski OP

Wicedyrektor d/s ekonomicznych: mgr lic. Marek Miławicki OP

Sekretarz: mgr Tomasz Kalisz OP