Cele

Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie (DIH) to utworzona w 2006 r. jednostka naukowa prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią Zakonu Kaznodziejskiego. Celem działalności badawczej Instytutu jest z jednej strony opracowanie szeregu zagadnień związanych z najstarszymi i najnowszymi dziejami Zakonu, a z drugiej strony upowszechnienie wiedzy o prawie 800-letniej historii dominikanów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Współpraca / Wyniki prac

Dominikański Instytut Historyczny współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą oraz wspiera i promuje projekty badawcze dotyczące historii dominikanów. Wyniki prac członków i współpracowników Instytutu publikowane są w serii naukowej „Studia i źródła dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”.

Kontakt

Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
tel. 12 423 16 13
fax 12 423 00 80

Dyrektor: dr Tomasz Gałuszka OP

Wicedyrektor d/s naukowych: dr Józef Puciłowski OP

Wicedyrektor d/s ekonomicznych: Marek Miławicki OP