Nasza misja

Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, należąca do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, jest biblioteką specjalistyczną, gromadzącą książki i czasopisma przede wszystkim z zakresu filozofii, teologii, historii Kościoła i prawa kanonicznego. Całość zbioru rejestrowana jest w katalogu komputerowym dostępnym on-line.

Co obejmuje katalog

Katalog obejmuje obecnie w całości zbiór książek i czasopism Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie, a także znaczną część nowszych książek biblioteki krakowskiego konwentu.

W ramach projektu wpółkatalogowania swoje zbiory biblioteczne katalogują tu również: Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów oraz biblioteki dominikańskich klasztorów w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, św. Jacka w Warszawie i św. Józefa w Warszawie.

Od jesieni 2010 r. współpracujemy z Centrum NUKAT.

Kontakt

Biblioteka Dominikanów w Krakowie
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

Strona biblioteki (podstrona kolegium): www.kolegium.dominikanie.pl/informacje_podstawowe.php
Biblioteka cyfrowa ARMARIUM: www.bc.dominikanie.pl