Nasza misja

Młodzi dominikanie studiują przygotowując się do swojej misji.

2 ½ filozofii + 3 ½ teologii

Pierwsze dwa i pół roku to przede wszystkim czas studiów filozoficznych zakończony wewnętrznym egzaminem z całości filozofii (tak zwane rigorosum). Następne trzy i pół roku to nabywanie kompetencji w teologii, będące bezpośrednim przygotowaniem do dalszych studiów i pracy duszpasterskiej.

Studia trwają 6 lat, kończą się egzaminem i otrzymaniem tytułu magistra teologii.

Dajemy oparcie w tradycji

Na pewno już od 1410 roku istnieje w Krakowie Studium Generale Zakonu Dominikanów. W tej jednej z najstarszych polskich uczelni, obecnie oficjalnie nazywanej Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów. Studentami Kolegium są przede wszystkim bracia dominikanie oraz kilku benedyktynów z opactwa w Tyńcu. Aktualnie Kolegium jest afiliowane do Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Wykładowcy

Wykładowcami Kolegium są dominikanie – z Krakowa i z innych ośrodków Zakonu (Warszawa, Lublin, Jerozolima, Rzym, Fryburg Szwajcarski, etc.) – a także specjaliści z dziedzin filozofii czy teologii, tak duchowni jak i świeccy.

Status

Kolegium ma status „kościelnej szkoły wyższej”. Zostało wpisane do rejestru szkół wyższych (kod: P-054) decyzją Ministra Edukacji Narodowej (DNS-3/4170/K-165/00) z dnia 14 kwietnia 2000 roku.

Kontakt

Kolegium Filozoficzno-Teologiczne OO. Dominikanów
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków
tel./fax 12 423 00 84
www.kolegium.dominikanie.pl

Rektor Kolegium
o. dr Paweł Klimczak OP

Wicerektor Kolegium
o. dr Robert Plich OP

Sekretarz Kolegium
o. Marcin Karwacki OP