Nasze cele

Chronimy człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, niesiemy pomoc ludziom uwikłanym w sekty i uzależnionym od indoktrynacji psychicznej, a także ich bliskim i przyjaciołom. Głównym celem pracy Ośrodków jest pomoc konkretnym osobom, a nie spór z określonymi grupami.

Jak działamy

W naszych działaniach koncentrujemy się na zidentyfikowaniu moralnie negatywnego wpływu psychologicznego i ideologicznego niezależnie od jego pochodzenia oraz na ochronie przed takim wpływem osoby lub grupy. Kierujemy się przy tym dobrem osoby zagwarantowanym między innymi w Deklaracji Praw Człowieka.

Informujemy / edukujemy

W związku z tym zainteresowanym osobom przekazujemy wszystkie informacje, jakie posiadamy o konkretnej grupie – zarówno te pozytywne, jak i te negatywne. Korzystając z opracowań własnych grupy, informacji religioznawczych oraz doświadczenia Ośrodka. Udostępniamy również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobowości stosowanych przez sekty, podajemy sposoby przeciwdziałania im oraz zasady postępowania wobec osób uwikłanych w sekciarski typ przynależności.

Podchodzimy indywidualnie

Każda osoba reaguje inaczej w kontakcie z grupą o charakterze sekty. Dlatego uznajemy, że w konkretnej sytuacji potrzebne jest indywidualne podejście do zagadnienia szkodliwości grupy. Nie prowadzimy więc „katalogu sekt” i etykietowanie grup nie jest naszym celem. Udostępniamy natomiast informacje, w oparciu, o które osoba zainteresowana może sama sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu dana grupa jest szkodliwa dla niej lub dla innych.

Pomagamy bez względu na wyznanie

Przynależność do Kościoła katolickiego nie jest warunkiem uzyskiwania pomocy w naszych ośrodkach.

Zakres pracy

informowanie
profilaktyka
terapia psychologiczna
mediacja
interwencja

Kontakt
Klasztor Dominikanów
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa