Nasza misja

Obecnie w centrum podejmowanych przez Instytut projektów znajduje się dzieło i myśl św. Tomasza z Akwinu (1224–1274). Chodzi o ich szersze udostępnienie wszystkim, którzy interesują się filozofią i teologią. Szczególnie jako teolog św. Tomasz czeka bowiem wciąż w Polsce na odkrycie.

Jak działamy

Prowadzimy, animujemy i promujemy prace translatorskich i badawczych związane z dziełem i myślą św. Tomasza z Akwinu. Chodzi zarówno o projekty dotyczące historii dzieła, zmierzające do lepszego usytuowania myśli Akwinaty w jego epoce, jak i próby konfrontacji Tomaszowej propozycji ze współczesną filozofią i teologią.

  • organizujemy seminaria,
  • prowadzimy projekty wydawnicze,
  • organizujemy spotkania dyskusyjne,
  • rozwijamy bibliotekę służącą do badań nad dziełem Tomasza z Akwinu.
Powstanie / publikacje

Instytut Tomistyczny powstał w 1958 roku w Warszawie z inicjatywy prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez ponad 40 lat Instytut zajmował się gromadzeniem informacji na temat badań teologicznych prowadzonych w XX wieku i pracami dotyczącymi historii teologii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli średniowiecznej. Wyrazem wielowątkowej działalności IT są liczne publikacje.

Kontakt

ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa
tel. 22 543 99 00
fax 22 543 99 02
www.it.dominikanie.pl

Dyrektor Instytutu
Mateusz Przanowski OP

Wicedyrektor
Michał Mrozek OP

Kierownik biblioteki IT
Tomasz Pękala OP
tel. 22 543 99 30