Cele fundacji
  • szukanie dróg zbliżenia i pojednania między Polakami a ich sąsiadami, poprzez organizowanie spotkań wielostronnych z przedstawicielami narodów Europy Środkowo-Wschodniej;
  • wspieranie inicjatyw ekumenicznych i prowadzenie dialogu z przedstawicielami innych religii (ewangelicy, prawosławni, żydzi);
  • propagowanie kulturalnego dziedzictwa Europy opartego na wartościach i tradycji chrześcijańskiej, z podkreśleniem tego, co służy pojednaniu między religiami i narodami
Inicjatywy

Najbardziej znanymi inicjatywami Fundacji są Debaty Dwóch Ambon, spotkania Przekraczać mury oraz konwersatoria Przedsiębiorczość – kultura – religia.

Kontakt

Prezesem fundacji jest Tomasz Dostatni OP

Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża
ul. Złota 9,
20-112 Lublin
tel. / fax 81 532 89 80
więcej informacji na stronie klasztoru w Lublinie