Nasz cel

Głównym zadaniem Sekretariatu jest odpowiedzialność za koordynowanie wszelkich podejmowanych przez Polską Prowincję działań misyjnych i troska o zaplecze organizacyjne. W praktyce wyraża się to w dbałości o misjonarzy wysyłanych do pracy na terenach misyjnych oraz tych, wśród których misjonarze pracują. Sekretariat Misyjny istnieje w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego od 1998 roku. Kapituła Prowincjalna w 2004 roku określiła zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła jako jeden z priorytetów naszej działalności.

Jak działamy

Działalność Sekretariatu misyjnego obejmuje dwa wymiary życia: duchowy, czyli modlitewny, oraz materialny. W nurcie duchowej pomocy troszczymy się o to, aby misjonarze odczuwali, że w Polsce jest ktoś, kto o nich pamięta. Cenną inicjatywą Sekretariatu jest dzieło Przyjaciół misji dominikańskich. Obecnie jest to grupa około 100 osób, które modlą się za naszych misjonarzy, a wielu z nich przekazuje także ofiary pieniężne na dzieła misyjne. Pomoc materialna to wsparcie finansowe dla braci i tych, do których są posłani.

Kontakt

Sekretariat Misyjny – Dominikanie
ul. Freta 10
00-227 Warszawa
[email protected]

53 1600 1462 1872 7934 9000 0001  – rachunek w złotówkach
PL26 1600 1462 1872 7934 9000 0002 – rachunek w euro

BIC: PPABPLPK (dla przelewów walutowych)

Dyrektor Sekretariatu Misyjnego: Jakub Nesterowicz OP