Kim jesteśmy

Studium Dominicanum jest szkołą filozoficzno-teologiczną, organizowaną przez oo. Dominikanów z warszawskiego Służewa, z myślą o osobach świeckich i nie tylko, które pragną poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat myśli i tradycji chrześcijańskiej, aby móc swobodniej poruszać się w przestrzeni religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu. Zapraszamy!

Oferta

Proponujemy serię wykładów składających się z dwóch cyklów: I cykl poświęcony jest najważniejszym kwestiom z filozofii i teologii (19 stycznia – 15 czerwca 2013); II cykl (październik 2013 – czerwiec 2014) dedykowany będzie tradycji myśli dominikańskiej: św. Tomasz z Akwinu, św. Albert Wielki, mistyka nadreńska (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, bł. Henryk Suzo), św. Katarzyna ze Sieny, tomizm, neotomizm.

Ukończenie Studium nie niesie za sobą skutków formalnych.

Studium Dominicanum patronuje także Szkole Śpiewu Liturgicznego, działającej przy klasztorze dominikanów na Służewie.

Kontakt

Studium Dominicanum

Szkoła Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP
ul. Dominikańska 2
02-741 Warszawa

tel. +48 22 543 99 65
fax. +48 22 543 99 02

e-mail: [email protected]

Dyrektor Studium:

 

Sekretariat Szkoły
Barbara Kaliciuk

Obsługa techniczna
Piotr A. Górski OPs