Studium Ikony

Studium skierowane jest do wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości, świata ikony, sztuki i tradycji Chrześcijańskiego Wschodu (a także ich analogii w kulturze Chrześcijańskiego Zachodu).

Zajęcia

Zajęcia Studium prowadzone są w cyklu rocznym, odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w godz.14.30-18.45. Pomiędzy dwoma wykładami jest 20-minutowa przerwa z kawiarenką. Po wykładach, od godz. 18.00 do 18.45 w kaplicy na 4 p. odbywa się modlitwa medytacyjna, którą prowadzi o. Maciej Biskup OP lub zaproszeni goście.

Kontakt

Studium Chrześcijańskiego Wschodu
przy klasztorze św. Józefa OO. Dominikanów
Warszawa-Służew
ul. Dominikańska 2
www.ikona.sluzew.dominikanie.pl