Prowadzimy specjalistyczną bibliotekę, gromadzącą książki i czasopisma przede wszystkim z zakresu filozofii, teologii, historii Kościoła i prawa kanonicznego. Opiekujemy się zbiorem ok. 20000 starodruków i inkunabułów