Każda pielgrzymka to droga do celu, to trud podejmowany wspólnie, by dojść tam, gdzie tyle innych szlaków znajduje swój kres i upragnioną przystań. To doświadczenie wspólnoty i samotności, składane w darze u stóp oczekującej nas Matki
Proponujemy zajęcia z teologii liturgii, chorału gregoriańskiego i pieśni tradycyjnych, a także kształcenia słuchu, emisji głosu, umiejętności dyrygowania scholą czy doboru repertuaru
Śpiew nie jest tylko ubogaceniem liturgii, lecz jej integralną częścią. Jest zaangażowaniem siebie i swoich emocji prowadzącym do uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego propagujemy czynne i świadome zaangażowanie w liturgię Kościoła poprzez śpiew.
Poszerzymy Twoją wiedzę na temat myśli i tradycji chrześcijańskiej, abyś mógł swobodniej poruszać się w przestrzeni religijno-intelektualnego zmagania się wiary i rozumu