Tag: 'Triduum'

Wielka Sobota jako dzień ukrycia się Boga, zstąpienia do otchłani śmierci może, i powinien być przeżywany przez człowieka wierzącego jako dzień wiary i nadziei na miłość Boga we wszystkich sytuacjach życia.
Ojciec stworzył świat jako dar miłości dla Syna, a Syn przyjął ten dar do tego stopnia, że się z nim zespolił i stał się sam człowiekiem.