Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem.

Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek: Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Noc: Liturgia Wigilii Paschalnej