Tag: 'św. Dominik'

W czasie, gdy wszyscy modlili się i wpatrywali w twarz odchodzącego Dominika, a sekretarze notowali wzniosłe nauki mistrza, swoje obowiązki wykonywał tam również inny brat, który zjawił się przy łóżku umierającego w zgoła innym celu.
Dominik zbudował swoją „łódź” zarówno „bardzo szeroką”, jak i „bardzo radosną”. Co więcej, oświadcza, że reguła zakonna nie obowiązuje „pod karą grzechu śmiertelnego”. „Toteż i doskonali, i niedoskonali czują się dobrze w tej łodzi”.