Artykyuły miesiąca:listopad 2018

Słowo, wokół którego narosło najwięcej kontrowersji, jest jednocześnie słowem najbardziej nadużywanym zarówno przez zwolenników wiary, jak i przez jej przeciwników. Brak czci i troski o właściwe używanie słowa „Bóg” ma poważne konsekwencje. 
„Być sobą” – to dumne hasło wymaga istotnej korekty: sobą mogę być tylko wobec Boga.  On  jeden  zna mnie bardziej, niż ja siebie poznałem, to On nazwał mnie moim własnym i jedynym imieniem.