Wyniki wyszukiwania dla: sumienie

Bóg w swojej miłości uczynił Maryję wolną od wszelkiego grzechu, aby ujawniło się w Niej pierwotne piękno człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, a także aby w Niej dokonał się początek odkupienia całego naszego ludzkiego rodu.