Kategoria: 'Publikacje'

W życiu każdego z nas przychodzi taki czas, kiedy wiara zostaje poddana próbie. Zaczynamy wątpić i nie wiemy, jak w tym wszystkim pozostać blisko Boga – jak się modlić. Właśnie wtedy warto sięgnąć po sierpniowe nowości Wydawnictwa W drodze.
Nowy cykl wideo Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego to niespieszne, acz intrygujące rozmowy przy herbacie lub kawie o ludziach i sprawach, które przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego i liturgicznych poszukiwaczy mogą zaciekawić: skąd się wzięła dominikańska muzyka, jaka sztuka powinna zdobić nasze kościoły, komu się chce studiować liturgię, jak to jest być katechumenem.
Trwamy w okresie Wielkiego Postu, który stał się wyjątkowym czasem mierzenia się z pandemią koronawirusa. Jest to też czas na przebywanie w domu i zaproszenie by pogłębiać swoje życie duchowe także poprzez ciekawe lektury. Nasze Wydawnictwo W drodze przygotowało dla nas cztery nowości.
Dominikańskie Wydawnictwo W drodze przygotowało 4 premierowe tytuły i jedno wznowienie w ramach serii Psychologia i wiara. Pierwszy z nich odpowiada na wyzwanie, z którym mierzy się współczesny Kościół, a mianowicie problemem nadużyć seksualnych nieletnich. Dwie kolejne książki dotyczą zagadnienia miłości – czystej miłości, rozumianej jako powiedzenie TAK czemuś pozytywnemu! Czwarty tytuł to 6-tygodniowy program wzmacniania relacji par. Ostatnia propozycja – światowy bestseller – dotyczy zagadnienia molestowania moralnego.