Kategoria: 'Publikacje'

Święci chrześcijańscy, w tym także ci najbardziej dyskretni i łagodni, to ludzie ogarnięci wielką pasją: płonie w nich nie tylko pragnienie Boga, ich serca porusza nie tylko piękno i cierpienie świata, ale wszyscy są gotowi przeżywać pasję Chrystusa.