Kategoria: 'Szczecin'

W roku jubileuszowym 800-lecia przybycia Zakonu Kaznodziejskiego do Polski szczecińscy dominikanie zapraszają na uroczystość konsekracji kościoła św. Dominika w Szczecinie.