24 maja odbyło się poświęcenie kościoła św. Dominika.

W Roku Jubileuszowym 800-lecia przybycia Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, dnia 24 maja 2022 r., przez posługę Kardynała Dominika Duki OP, dokonało się w otoczeniu wiernych, duchowieństwa i zakonników, uroczyste poświęcenie kościoła św. Dominika w Szczecinie.

W uroczystości uczestniczył Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński oraz o. Łukasz Wiśniewski OP, Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów, a także Prezydent miasta Szczecina, Piotr Krzystek oraz inni przedstawiciele lokalnej społeczności.

Pośród braci z innych klasztorów znaleźli się między innymi: pierwszy proboszcz parafii św. Dominika, o. Jan Piątkowski OP (obecnie pracujący w Fastowie na Ukrainie), poprzedni proboszcz, o. Maciej Biskup OP, a także bracia z klasztoru w Berlinie oraz bracia pochodzący ze Szczecina i okolic. Były Siostry Dominikanki z Poznania oraz siostry z innych zgromadzeń, posługujące w Szczecinie. Nie zabrakło Sióstr Uczennic Krzyża, które współpracowały z braćmi w budowaniu wspólnoty parafialnej w latach 1997-2012.

Na pamiątkę konsekracji naszego kościoła, Kardynał Dominik Duka OP przywiózł do Szczecina figurkę Dzieciątka Jezus (Pražské Jezulátko).