Artykyuły miesiąca:styczeń 2020

Dominikańskie Wydawnictwo W drodze przygotowało 4 premierowe tytuły i jedno wznowienie w ramach serii Psychologia i wiara. Pierwszy z nich odpowiada na wyzwanie, z którym mierzy się współczesny Kościół, a mianowicie problemem nadużyć seksualnych nieletnich. Dwie kolejne książki dotyczą zagadnienia miłości – czystej miłości, rozumianej jako powiedzenie TAK czemuś pozytywnemu! Czwarty tytuł to 6-tygodniowy program wzmacniania relacji par. Ostatnia propozycja – światowy bestseller – dotyczy zagadnienia molestowania moralnego.
Niespełna dwa tygodnie temu we Wrocławiu zakończyło się 42. Europejskie Spotkanie Młodzieży TAIZE. To jedno z największych organizowanych na starym kontynencie zgromadzeń młodych chrześcijan, miało również swój dominikański akcent. Z Jakubem Tarką oraz Michałem Zublem – organizatorami modlitw Taizé u wrocławskich dominikanów – rozmawia Ewelina Moroń.
W grudniu 2019 roku po trwających sześć miesięcy pracach konserwatorskich zakończono finansowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” proces konserwacji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP. Niezwykle bogaty zbiór wchodzi w skład kolekcji będącej własnością Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Dzięki przeprowadzonym pracom zabezpieczono i poddano konserwacji 387 negatywów, natomiast 569 negatywów zostało zeskanowanych i poddanych obróbce cyfrowej. Dziś prezentujemy wybrane fotografie pochodzące ze zbiorów o. Adama.
Dominikańska muzyka z Polski będzie wkrótce dostępna dla anglojęzycznych słuchaczy i wykonawców. Na początku stycznia b.r. w kościele dominikanów w Seattle (Stany Zjednoczone) odbyło się nagranie utworów znanych ze śpiewnika Niepojęta Trójco, tym razem przetłumaczonych na język angielski.