W grudniu 2019 roku po trwających sześć miesięcy pracach konserwatorskich zakończono finansowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” proces konserwacji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP. Niezwykle bogaty zbiór wchodzi w skład kolekcji będącej własnością Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Dzięki przeprowadzonym pracom zabezpieczono i poddano konserwacji 387 negatywów, natomiast 569 negatywów zostało zeskanowanych i poddanych obróbce cyfrowej. Dziś prezentujemy wybrane fotografie pochodzące ze zbiorów o. Adama.

W grudniu informowaliśmy szczegółowo o serii spotkań eksperckich, promujących zakończony właśnie drugi etap projektu digitalizacji negatywów o. Adama Studzińskiego OP. Dziś z nieukrywaną radością, dzięki uprzejmości Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów prezentujemy wybrane fotografie wchodzące w skład ogromnej kolekcji zmarłego w 2008 roku kapelana Polskich Sił Zbrojnych, kawalera Orderu Virtuti Militari, więźnia stalinowskiego, a także konserwatora dzieł sztuki i honorowego obywatela Krakowa i Skawiny.

Jedną z pasji o. Adama była fotografia. Za jej pomocą dokumentował przebyty przez siebie wojenny szlak, otaczającą go rzeczywistość, a także prowadzone przez siebie prace archeologiczne i konserwatorskie. Zgromadził ponad 900 negatywów, obejmujących ponad 20 tysięcy klatek fotograficznych, które stanowią unikalny, w większości dotąd niepublikowany zbiór fotografii. Dzięki przeprowadzonym pracom możemy dziś oglądać zapis codzienności polskich żołnierzy na szlaku bojowym, militaria oraz krajobraz, zabytki i życie mieszkańców Bliskiego Wschodu, Egiptu i Włoch. Ojciec Adam Studziński udokumentował również swoją posługę duszpasterską wśród wiernych oraz harcerzy, a także życie codzienne dominikanów. Sporą część zbioru stanowią fotografie dzieł sztuki i prac konserwatorsko-odkrywkowych prowadzonych w Klasztorze Trójcy Świętej oraz kościele pw. św. Idziego w Krakowie.

Niewątpliwie kolekcja negatywów o. Adama Studzińskiego stanowi wyjątkowy, bezcenny materiał dla badaczy historii Polski, historii wojskowości, historii sztuki i archeologii.

Więcej fotografii zobaczyć można na stronach Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów.