Oficjaliści
  • o. Jan Kulik
    – przełożony domu
  • o. Jacek Szwarnóg
    – administrator parafii św. Alberta i parafii Wszystkich Świętych
  • o. Maciej Złonkiewicz
    – administrator parafii św. Gertrudy
Asygnowani bracia