• o. Jan Kulik OP – przełożony domu
  • o. Jacek Szwarnóg OP – administrator parafii św. Alberta i parafii Wszystkich Świętych
  • o. Maciej Złonkiewicz OP – administrator parafii św. Gertrudy