Odbiorem konserwatorskim z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończono kolejne bardzo ważne zadanie związane ze stabilizacją konstrukcji kościoła pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.

Prace dotyczyły wzmocnienia zachodniej i wschodniej ściany szczytowej budynku kościoła. Zgodnie z projektem, opracowanym przez architekta Tomasza Karpowicza i konstruktora Waldemara Barskiego, wykonano stalowe elementy oporowe w formie zawłok zaczepionych o frontową część elewacji i zakotwionych do elementów poprzecznych (belki, płatwie) istniejącej drewnianej więźby dachowej. Zostały wykonane przestrzenne układy stalowych tężników poziomych oraz połaciowych, których celem jest przejęcie jak największej części siły podłużnej z zawłoki i sprowadzenie jej do poziomu oparcia więźby dachowej. Wykonano również nowe zawłoki na wzór zawłok istniejących zamontowanych na początku XX wieku. Zawłoki historyczne będące w dobrym stanie technicznym zostały oczyszczone i powierzchniowo zabezpieczone.

Zrealizowane roboty zabezpieczają konstrukcję kościoła zapewniają stateczność nierównomiernie odchylonych szczytów na działania wiatru (parcie, ssanie). Realizacja zadania stabilizującego konstrukcję, ale także zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańcom ul. Lawendowej oraz mieszkańcom klasztoru była możliwa dzięki dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego.

Gdańscy dominikanie na swojej stronie internetowej dziękują Radnym Województwa Pomorskiego oraz Urzędnikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego za wspólną troskę o zabytki i dziedzictwo Pomorza i Zakonu Dominikańskiego, a także wykonawcy zadania, firmie Budkon Sp. z o. o. za staranne prace wykonane w trudnodostępnych przestrzeniach strychu w elewacji średniowiecznego kościoła dominikanów w Gdańsku. Kwota dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego wyniosła 121.271,00 zł, a wkład własny 121.271,17 zł. Wkład własny został zgromadzony przez braci z Gdańska podczas kwest w kościele oraz dzięki wpłatom na konto klasztoru osób prywatnych.

Wzmocnienie szczytów to kolejny etap prac mających na celu stabilizację konstrukcji kościoła. Po awarii sklepień w 2018 roku, spowodowanej osiadaniem filarów kościoła, sporządzono ekspertyzę wskazującą na kilka pilnych prac, które należy zrealizować. Jeszcze w tym roku zakończy się w kościele naprawa sklepień w części nawy południowej. W przyszłości bracia z Gdańska będą starali się także pozyskać środki dotacyjne na ustabilizowanie fundamentów filarów bazyliki, naprawę attyki w elewacji północnej oraz wzmocnienie konstrukcji wieży kościoła.

Pomoc finansową w prowadzeniu prac przy gotyckim kościele dominikanów w Gdańsku można przekazywać na konto klasztoru. Obecnie do zrealizowania dotowanych przez różne instytucje zadań na rok bieżący brakuje jeszcze wkładu własnego w wysokości 168 760 zł.

Wpłaty złotówkowe: 77 1140 1065 0000 3926 9300 1018
Przelewy zagraniczne: PL 24 1140 1065 0000 3926 9300 1002
SWIFT: BREXPLPWGDA
Klasztor Dominikanów, ul. Świętojańska 72, Gdańsk