Tag: 'sztuka'

Paradoks współczesnego świata polega na tym, że produkujemy masę obrazów, ale właśnie z powodu  tej nadprodukcji dewaluuje się ich wartość. Żyjemy dzisiaj w kulturze nowego ikonoklazmu, który nie polega jak kiedyś na fizycznym niszczeniu obrazów, ale na ich szkodliwej multiplikacji. Za tym ikonoklazmem kulturowym kryje się kryzys wiary w możliwości poznawcze rozumu. Dzisiaj nie wierzymy już, że epifania jest możliwa. Sądzimy, że Bóg nie jest w stanie do nas przemówić „po ludzku”, za pośrednictwem tego, co wizualne, za pomocą obrazu, sztuki, kontemplacji piękna. O kiczu w Kościele, poszukiwaniu języka adekwatnego do wyrażania wiary w epoce smartfonów i sztuce niezbędnej do poznawania Boga z o. Tomaszem Biłką OP, malarzem i członkiem wspólnoty twórców chrześcijańskich VERA ICON rozmawia Marta Arendt.