Kategoria: 'Prowincja'

Informujemy, iż dniu 4 maja sześciu naszych braci, trzech braci studentów i trzech kapłanów podjęło zadania opiekuńczo-porządkowe w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Bracia zmienią siostry dominikanki, które zakończyły już swoją posługę w tamtejszym DPS-ie.
W grudniu 2019 roku po trwających sześć miesięcy pracach konserwatorskich zakończono finansowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura cyfrowa” proces konserwacji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP. Niezwykle bogaty zbiór wchodzi w skład kolekcji będącej własnością Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów. Dzięki przeprowadzonym pracom zabezpieczono i poddano konserwacji 387 negatywów, natomiast 569 negatywów zostało zeskanowanych i poddanych obróbce cyfrowej. Dziś prezentujemy wybrane fotografie pochodzące ze zbiorów o. Adama.