Artykuły: Redakcja Info

W drodze do Kijowa słyszałem rozmowy biegających po wagonie dzieciaków. Wracały z mamami do domów. Nie znały się wcześniej, więc podczas zabawy opowiadały sobie gdzie mieszkają. Co jakiś czas wspominały o alarmach, wybuchach, ostrzałach. Pomyślałem, ile ran w psychice nas wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych mieszkańców Ukrainy, zadała już ta wojna!
W roku jubileuszowym 800-lecia przybycia Zakonu Kaznodziejskiego do Polski szczecińscy dominikanie zapraszają na uroczystość konsekracji kościoła św. Dominika w Szczecinie.