Artykuły: Redakcja Info

Ojciec Svorad Duda OP został mianowany przez o. Pawła Kozackiego, prowincjała polskich dominikanów na drugą kadencję przełożonym Domu bł. Czesława w Czortkowie na Ukrainie. Instalacji przełożonego, która odbyła się 1 lipca, w obecności wspólnoty klasztornej, dokonał o. Jarosław Krawiec, wikariusz prowincjalny.
Odbiorem konserwatorskim z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zakończono kolejne bardzo ważne zadanie związane ze stabilizacją konstrukcji kościoła pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.
21 czerwca 2021 r. o. Piotr Janas OP obronił pracę doktorską pt.: „Określanie znaczenia pracy w oparciu o personalizm i etykę cnót "Framing Meaningful Work with Personalism and Virtue Ethics", napisaną pod kierownictwem s. prof. Helen Alford OP.