Nowa seria powstająca we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski i dominikanie.pl

Od wtorku 6 czerwca co dwa tygodnie przez niemal cały rok na dominikanie.pl będziemy spotykać się ze wspaniałymi ludźmi, żeby rozmawiać o ważnych sprawach. Wraz z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski przygotowaliśmy serię zatytułowaną Kościół od-nowa.

W ramach serii przewidziano rozmowy m.in. z: biskupem Arturem Ważnym – jako pierwszym rozmówcą, ks. dr. Krzysztofem Porosło, o. dr. Witem Chlondowskim OFM, dr Elżbietą Wiater, Dariuszem Piórkowskim SJ, ks. dr. hab. Robertem Woźniakiem, dr Magdaleną Jóźwik, o. dr. Michałem Leganem OSPPE, dr. Krzysztofem Mazurem, ks. dr. hab. Markiem Gilskim, dr Marią Miduch ks. dr. hab. Wojciechem Węgrzyniakiem, Magdaleną Poprawą, o. dr. Dominikiem Jurczakiem OP i o dr. Maciej Roszkowskim OP.

Mam nadzieję, że razem uda nam się od-nowa poznać i pokochać Kościół – powiedział Radosław Więcławek OP, redaktor naczelny portalu dominikanie.pl.

I dodał: „W tym cyklu dłuższych rozmów, z jednej strony spojrzeliśmy na Kościół od nowa, czyli skonfrontowaliśmy z wrażliwością i pytaniami współczesności ortodoksyjną naukę Kościoła w ważnych kwestiach. Z drugiej strony, te „ważne kwestie” zaczerpnęliśmy z czterech konstytucji Soboru Watykańskiego Drugiego, którego celem była odnowa Kościoła. W ten sposób odpowiadamy na apel papieża Franciszka, który chce, żebyśmy wszyscy w ramach przygotowania do nadchodzącego Roku Jubileuszowego 2025 przyjrzeli się na nowo nauczaniu Soboru i Magisterium Kościoła z ostatnich dziesięcioleci”.

Celem projektu ma być, „ażeby [Lud Boży] czynił postępy w misji niesienia wszystkim radości z głoszenia Ewangelii” – tak Papież napisał w liście o Jubileuszu do arcybiskupa Rino Fisichellego, który jest odpowiedzialny za organizację ogólnokościelnego świętowania.

Jako pierwsza emitowana jest rozmowa, w której ks. bp Artur Ważny – biskup pomocniczy Archidiecezji Tarnowskiej odpowiada m.in. na pytania: Skąd wziął się pomysł na tę serię? Jak będzie ona tworzona? Czy Kościół w ogóle potrzebuje odnowy? Jaka zmiana w Kościele jest najpilniejsza do przeprowadzenia? Biskup wyjaśnia w niej również w szczególności, dla kogo i po co przygotowywana jest seria Kościół od-nowa.

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to