Nowa seria filmów produkcji Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich Vera Icon

Cykl „Optyka wiary” to seria krótkich filmów, poświęconych miejscom styku sztuki i teologii. Zaproszeni goście na podstawie wybranych dzieł będą raz w miesiącu na kanale YouTube Vera Icon omawiać przedstawione w tych dziełach zagadnienia teologiczne, pokazując w ten sposób, jak o Bogu można opowiadać poprzez sztukę. 

Serię otwiera odcinek pod tytułem: Czy natura ludzka i boska są ze sobą w doskonałej harmonii, doskonałej jedności? – którego autorem jest Jacek Hajnos OP, założyciel Wspólnot Vera Icon
Co wspólnego ma teologia i sztuka? 
Co obraz Jezusa synajskiego może powiedzieć o związku boskiej i ludzkiej natury?
Czy Jezus będąc prawdziwym człowiekiem, jest jednocześnie prawdziwym Bogiem?

Vera Icon to Wspólnota Twórców Chrześcijańskich, która zrzesza artystów z całej Polski i nie tylko. Wierzymy, że piękno Chrystusa zbawi świat. Każde prawdziwe piękno pochodzi od Boga, a doświadczenie piękna czyni nas otwartymi na Stwórcę, wzbudza pragnienie Jego poznania.

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to