Kiedy miała miejsce uroczystość? Czym jest lektorat? Jak nazywają się nowi lektorzy?

W piątek, 24 lutego, w czasie trwających rekolekcji studentatu, które głosi o. Aleksander Koza OP, siedmiu braci studentów zostało ustanowionych lektorami przez Prowincjała Prowincji Polskiej, o. Łukasza Wiśniewskiego OP w uroczystym obrzędzie podczas mszy świętej konwentualnej w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie. Obrzęd polega na przekazaniu przez ordynariusza, czyli wyższego przełożonego, klęczącemu kandydatowi do lektoratu księgi zawierającej czytania mszalne ze słowami: Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Posługę lektoratu przyjęli bracia, którzy niedawno zakończyli filozoficzną część studiów w naszym dominikańskim Kolegium Filzoficzno-Teologicznym: Bartłomiej Rogula OP, Paweł Podbiał OP, Kacper Izdebski OP, Michał Lech OP, Michał Marczyński OP, Łukasz Pelc OP, Łukasz Pasich OP.

fot. br. Ireneusz Zając OP || na zdjęciu od lewej: Bartłomiej Rogula OP, Kacper Izdebski OP, Michał Marczyński OP, Łukasz Pelc OP, Łukasz Pasich OP, Michał Lech OP, Paweł Podbiał OP

Przyjęcie posługi lektoratu jest jednym z pierwszych ważnych kroków na drodze formacji do przyjęcia sakramentu święceń. Posługa lektora różni się od funkcji ministrantów czytających czytania mszalne także nazywanych lektorami. Jak czytamy w pkt 10 Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom z dnia 2 października 2007 roku:

Należy odróżnić praktykę błogosławienia młodych chłopców do czytania słowa Bożego od posługi lektora. Nie otrzymują oni posługi lektoratu, lecz błogosławieństwo do spełnienia funkcji czytania słowa Bożego podczas liturgii.

Lektor w czasie liturgii odczytuje lekcje z Pisma Świętego (z wyjątkiem Ewangeli), a przy braku diakona czy kantora może podawać wezwania modlitwy wiernych, a także wykonać psalm. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Ewangeliarz. Poza mszą świętą lektor może: przewodniczyć nabożeństwom (np. różańcowi, gorzkim żalom etc.), błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę i maszyny rolnicze, a także (jeśli tak ustanowi biskup diecezjalny) dokonać chrześcijańskiego pogrzebu (stacja w domu zmarłego i na cmentarzu).

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia autorstwa br. Ireneusza Zająca OP (zdjęcia udostępniamy na licencji CC BY-ND 4.0: tekst licencji).

Cenisz naszą pracę?

Postaw mi kawę na buycoffee.to